När du kontaktar Kungsbacka kommun registreras handlingen som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Läs mer om hur Byggnadsnämnden behandlar dina personuppgifter.

Bygga, bo och miljö

Avfall

Bostäder

Bygglov

Cisterner

Djur

Enskilt avlopp

Kommunalt vatten och avlopp

Misstänkt matförgiftning

Om du störs

Strandskydd

Vattenskyddsområde

Värmepump