Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan av attefallsåtgärd

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • Läs informationen om karttjänster på kungsbacka.se.
  • Du behöver ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under anmälan.
  • Ta reda på om du bor inom detaljplanelagt område. Det avgör vilken typ av karta du behöver beställa. Du hittar detta i vår webbkarta.
  • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.
  • Vi hanterar din beställning så fort vi kan, oftast samma dag som du gör den. Om du beställer en karta under helgen skickar vi den till dig under måndagen.