Ansökan om förlängt tömningsintervall för fett- och oljeavskiljare