Anmälan om störningar

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

Covid-19: Tjänsten har utökats för att lämna klagomål på restaurang, café och pub utifrån den tillsyn som görs på serveringsverksamheter av Miljö & Hälsoskyddsavdelningen.

  • Läs informationen om störningar på kungsbacka.se.
  • Fyll i e-tjänsten så noggrant som möjligt så underlättar du vårt arbete. Ärendet kan handläggas fortare om alla uppgifter som behövs finns med.
  • En störning kan till exempel vara nedskräpning, eldning, dålig inomhusmiljö eller olägenhet orsakad av djurhållning. För att störningen ska bli ett ärende hos Miljö och Hälsoskydd ska den vara bestående, ofta förekommande eller betydande.
  • Du har rätt att lämna in din ansökan anonymt men anonyma anmälningar kan vara svårare att utreda. Är du anonym går det inte att juridiskt driva ärendet om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd, till exempel om det gäller ett anonymt klagomål på grannens eldning. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.
  • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.