Anmälan om störningar

  • En störning kan till exempel vara nedskräpning, utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, eldning, dålig inomhusmiljö eller olägenhet orsakad av djurhållning. För att störningen ska bli ett ärende hos Miljö och Hälsoskydd ska den vara bestående, ofta förekommande eller betydande.
  • Fyll i e-tjänsten så noggrant som möjligt så underlättar du vårt arbete. Ärendet kan handläggas fortare om alla uppgifter som behövs finns med.
  • Du har rätt att lämna in din ansökan anonymt men anonyma anmälningar kan vara svårare att utreda. Är du anonym går det inte att juridiskt driva ärendet om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd, till exempel om det gäller ett anonymt klagomål på grannens eldning. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.