Anmälan värmepump

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • Läs informationen om värmepumpar på kungsbacka.se.
  • Du måste ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under anmälan.
  • Du måste bifoga alternativt skicka in en karta i lämplig skala, helst skala 1:500. Vad situationsplanen ska innehålla kan du läsa på kungsbacka.se.
  • I vissa fall behöver du bifoga eller skicka in ett grannyttrande. På kungsbacka.se kan du läsa om när det behövs och där hittar du blankett och e-tjänst.
  • Om du har en oljecistern som du ska sluta använda måste du anmäla detta till Miljö & Hälsoskydd. Du hittar en e-tjänst och blankett för detta på kungsbacka.se.
  • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.