Anmälan värmepump

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten:

  • Läs informationen om värmepumpar på kungsbacka.se.
  • Du måste ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under anmälan.
  • Du måste bifoga eller skicka in en situationsplan i lämplig skala, helst skala 1:400. Vad situationsplanen ska innehålla kan du läsa på kungsbacka.se.
  • I vissa fall behöver du bifoga eller skicka in ett grannyttrande. På kungsbacka.se kan du läsa om när det behövs och där kan du hämta blanketten.
  • Om du har en oljecistern som du ska sluta använda måste du anmäla detta till Miljö & Hälsoskydd. Du hittar en e-tjänst och blankett för detta på kungsbacka.se.
  • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.