Anmälan eller ansökan om tillstånd för djurhållning och växtnäring inom vattenskyddsområde