VA-taxa

Du som är ansluten till VA-nätet och vid debiteringstillfället är fastighetsägare, eller den som enligt fastighetstaxeringslagen anses som fastighetsägare, måste betala avgift.

Förklaring till VA-fakturan

Vad menas med hushållsavgift? Läs mer här.

Avgifter från 1 januari 2018

Fast årsavgiftKostnad
Vatten 1 985 kr/år
Vatten, spillvatten 2 480 kr/år
Vatten, spillvatten, dagvatten 2 480 kr/år
Rörlig avgiftKostnad
Vatten 8,73 kr/m3
Spillvatten 17,47 kr/m3
Vatten, spillvatten, dagvatten 26,20 kr/m3
ÅrsavgiftKostnad
Avlopp obebodd fastighet 1 985 kr/år
Avlopp 1 person 2 857  kr/år
Avlopp 2 personer 3 732 kr/år
Avlopp 3 personer 4 604  kr/år
Avlopp 4 personer 5 477  kr/år
 Avlopp 5 personer

6 351 kr/år 

 Avlopp 6 personer 7 224 kr/år 
 Sommaravlopp 3 033 kr/år 

Exempel på årsavgift för hushåll med vatten, spillvatten och dagvatten

FörbrukningKostnad
150 m3 6 410 kr
200 m3 7 719 kr

Avgifter för vattenmätare

 Kostnad
Vinterförvaring 643 kr
Byte av sönderfrusen mätare 917 kr
Uthyrning av ståndrörmätare för brandpost 276 kr/mån
Trasig ståndrörmätare, extra avgift 827 kr
Kontroll av vattenmätare 917 kr
 Stängning/återkoppling pga abonnentens försumlighet 643 kr 
 Besöksavgift vid upprepade besök 368 kr 

Lagstadgad moms ingår i avgifterna.