VA-taxa

Du som är ansluten till VA-nätet och vid debiteringstillfället är fastighetsägare, eller den som enligt fastighetstaxeringslagen anses som fastighetsägare, måste betala avgift.

Förklaring till VA-fakturan

Vad menas med hushållsavgift? Läs mer här.

Vad menas med spillvatten och dagvatten? Läs mer här.

Avgifter från 1 januari 2021

Fast årsavgiftKostnad
Vatten 2 169 kr/år
Vatten, spillvatten 2 710 kr/år
Vatten, spillvatten, dagvatten 2 710 kr/år
Rörlig avgiftKostnad
Vatten 9,55 kr/m3
Spillvatten 19,10 kr/m3
Vatten, spillvatten, dagvatten 28,63 kr/m3

 

Enbart kommunalt avlopp (inte dricksvatten)

ÅrsavgiftKostnad
Avlopp obebodd fastighet 2 169 kr/år
Avlopp 1 person 3 122  kr/år
Avlopp 2 personer 4 078 kr/år
Avlopp 3 personer 5 031  kr/år
Avlopp 4 personer 5 984 kr/år
 Avlopp 5 personer

6 940 kr/år 

 Avlopp 6 personer 7 894 kr/år 
 Sommaravlopp 3 315 kr/år 

Exempel på årsavgift för hushåll med vatten, spillvatten och dagvatten

FörbrukningKostnad
150 m3 7 004 kr
200 m3 8 436 kr

Avgifter för vattenmätare

 Kostnad
Vinterförvaring 650 kr
Byte av sönderfrusen mätare 950 kr
Uthyrning av ståndrörmätare för brandpost 300 kr/mån
Trasig ståndrörmätare, extra avgift 850 kr
Kontroll av vattenmätare 950 kr
 Stängning/återkoppling pga abonnentens försumlighet 650 kr 
 Besöksavgift vid upprepade besök 400 kr 

Lagstadgad moms ingår i avgifterna.