Flyttning och ägarbyte

Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta.

Nytt abonnemang eller anmälan om flytt/ändrad ägare gör du via någon av blanketterna här till höger.

Det är viktigt att vattenmätaren läses av på ägarbytesdagen och att blanketten skickas in omgående. 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar in ett ärende till Kungsbacka kommun registreras den som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera ärendet. Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter på www.kungsbacka.se/dataskydd

Kommunalt vatten

Är du nyinflyttad i en fastighet med kommunalt vatten är det viktigt att du läser av vattenmätaren igen efter ungefär 6 månader för att vi ska kunna debitera en korrekt förbrukning. Vi rekommenderar att du sedan läser av din vattenmätarställning och rapporterar in den minst en gång per år. Efter att du har rapporterat in en avläsning är det bra om du kontrollerar på nästa faktura att avläsningen har kommit med och ser korrekt ut.

Hushållsavfall

Hushållsavfall från villa och fritidshus hämtas normalt var fjortonde dag. För verksamheter och flerbostadshus hämtas avfallet normalt varje vecka. I avfallstaxan finns andra hämtningsalternativ samt tilläggstjänster specificerade.

Ring eller maila vårt kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se om du vill ändra din hämtning eller beställa tilläggstjänster. Vill du betala din faktura via autogiro finner du blankett för detta här på hemsidan. E-faktura anmäler du själv via din bank.

Om du vill anmäla utebliven hämtning eller har frågor om ditt hämtschema eller något annat som rör själva sophämtningen ringer du direkt till kommunens entreprenör Ragn-Sells på telefon 010-723 23 23. Du kan även skicka e-post till info.kommunpartner@ragnsells.com.

I ditt avfallsabonnemang ingår ett återvinningskort som ger dig inpassering till våra återvinningscentraler. Du kommer att få kortet skickat till dig så snart vi startat ditt abonnemang.

Enskilt avlopp

På samma sätt som dina sopkärl töms med jämna intervaller varannan vecka har vi tömningsintervaller för slamavskiljare. Därför behöver vi en beräkning på hur ofta du behöver tömning. Tömning av slam ska göras minst en gång om året, men du kan också välja var sjätte, tredje eller varannan månad. Tömning kan beställas enligt följande alternativ:

  • På aviserad tid av entreprenör: Du har tömning på ett bestämt tidsintervall där entreprenören i god tid innan tömning aviserar dig när de har planerat att komma, detta är det billigaste och mest miljövänliga alternativet.
  • Inom fem valda dagar: Detta innebär att du ringer in när du ser att du behöver slamtömning, och entreprenören kan komma inom de fem nästkommande arbetsdagarna.
  • Inom valt dygn: Här kan du specificera ett visst dygn du vill att vi kommer och tömmer. Här åker bilen när den kan under arbetsdagen och kan inte säga exakt tid.
  • På specifik timme: Detta är det dyraste alternativet, och här kan du specificera vilket klockslag som du vill att din anläggning töms på, tidigast 25 timmar efter beställning.

Vänd dig till Ragn-Sells för att ändra hämtningsintervall eller boka tömning av din brunn eller tank. Du når dem på telefon 010-723 40 00 eller e-post info.kommunpartner@ragnsells.com.

VA- och renhållningstaxor

Både kommunalt vatten och avlopp samt renhållningen (sophämtning och tömning av slam) i en kommun är avgiftsfinansierad, inte skattefinansierad. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige.