Förklaring till VA-fakturan

Du betalar både en fast avgift och en rörlig avgift för vatten.

Fast avgift

Den fasta avgiften består av en fastighetsavgift och en eller flera lägenhetsavgifter. Lägenhetsavgiften kallas även hushållsavgift.

Fastighetsavgiften är kopplad till fastigheten och avser vattenmätaren. Med fastighet menas i det här fallet inte en byggnad utan den rättsliga beteckningen för ett markområde.

Lägenhetsavgiften (hushållsavgift) baseras på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten. Det handlar alltså inte om du bor i lägenhet eller inte. Med lägenhet menas i det här fallet en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus eller liknande.

  • Ett enfamiljshus betalar en lägenhetsavgift.
  • Ett flerfamiljshus - som består av flera bostadsenheter - betalar flera lägenhetsavgifter.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften baseras på förbrukningen av vatten.