Förklaring till VA-fakturan

Du betalar både en fast avgift och en rörlig avgift för vatten.

Fast avgift

Den fasta avgiften består av en fastighetsavgift och en eller flera lägenhetsavgifter. Lägenhetsavgiften kallas även hushållsavgift.

Fastighetsavgiften är kopplad till fastigheten och avser fastighetens serviser som möjliggör anslutning. Med fastighet menas i det här fallet inte en byggnad utan den rättsliga beteckningen för ett markområde.

Hushållsavgift baseras på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten (kallades tidigare för lägenhetsavgift). Med hushåll menas i det här fallet en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus eller liknande.

  • Ett enfamiljshus betalar en hushållsavgift.
  • Ett flerfamiljshus - som består av flera bostadsenheter - betalar flera hushållsavgifter.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften baseras på förbrukningen av vatten.