Egen brunn

Möjligheterna för dig att få tjänligt vatten från egen brunn är oftast goda. Men vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden, brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. Glöm därför inte att regelbundet se över brunnen.

Provtagning

Du som har egen brunn kan lämna in vattenprover för analys hos ett laboratorium. Ofta går det att beställa analyser direkt på deras webbplats. I en sådan analys kan du få besked om kvaliteten på ditt vatten.

Du kan för det mesta välja mellan olika analyspaket där bland annat mikrobiologi och metaller ingår. Du måste anlita ackrediterade laboratorier för analys och bedömning av proverna.

Ackrediterade laboratorier

Kostnadsfritt "barnprov" 

Du som är gravid eller har barn under ett år kan få en kostnadsfri analys av dricksvattnet. För att kunna ta del av erbjudandet måste du bo permanent i en fastighet med egen dricksvattenbrunn. Erbjudandet gäller endast en gång per fastighet. 

Kostnadsfri vattenanalys för gravida eller familjer med småbarn

Registrera vattentäkt

Du måste registrera vattentäkten som livsmedelsverksamhet om du uppfyller nedanstående kriterier:

  • Restaurang med egen dricksvattenbrunn
  • Skola eller äldreboende med egen dricksvattenbrunn
  • Vattenförening som tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten/dygn, försörjer fler än 50 personer eller har tydlig kommersiell verksamhet

Mer om anläggningar som måste registreras

Fråga Miljö & Hälsoskydd

Kontakta gärna Miljö & Hälsoskydd om du har frågor om provresultatet eller om du skulle få problem med att vattnet inte håller god kvalitet.