Kostnadsfri vattenanalys

För gravida och småbarnsföräldrar som bor i kommunen och har egen dricksvattenbrunn.

Du som är gravid eller har barn under ett år kan få en kostnadsfri analys av ditt dricksvattens mikrobiologiska kvalitet, pH-värde, nitrat, nitrit, koppar och fluorid.

För att kunna ta del av erbjudandet måste du bo permanent i kommunen och i en fastighet med egen dricksvattenbrunn. Erbjudandet gäller endast vid ett tillfälle per fastighet.

Små barn är känsliga för vissa ämnen i vatten

 • Bakterier i vatten kan innebära en hälsorisk.
 • Försurat dricksvatten, det vill säga vatten med lågt pH-värde, kan innehålla förhöjda halter av koppar. Det ökar risken för diarréer hos känsliga småbarn.
 • Avloppsvatten och gödsel kan leda till höga halter av nitrat i grundvattnet. Nitrat kan omvandlas till nitrit i syrefattiga dricksvattenbrunnar, men även med hjälp av bakterier i små barns mag- och tarmkanal. Nitrit kan orsaka en försämrad syretransport hos spädbarn.
 • Fluorid (fluor) är ett ämne som i varierande halter finns naturligt i marken. En måttlig mängd fluorid i dricksvattnet motverkar karies. För mycket fluorid kan däremot ge fläckar på emaljen.

För att få en mer komplett bild av ditt eget vatten kan du vid behov göra fler undersökningar, dessa är dock inte gratis. Prov kan då tas på en utökad kemisk undersökning samt för kontroll av vattnets radonhalt. Fråga oss gärna om råd.  

Hämta provtagningsflaska i stadshuset

För att ta ett dricksvattenprov hämtar du en särskild provtagningsflaska hos kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset. Du fyller provtagningsflaskan med ditt eget vatten och lämnar in den samma dag som du tagit provet. Vi har särskilda vatteninlämningsdagar.

Vatteninlämningsdagar 2021

Du kan lämna in dricksvattenprover till Miljö & Hälsoskydd på tisdagar enligt schemat nedan. Provtagningsflaskor och följesedel hämtar du hos Kungsbacka direkt i stadshuset. Provtagningsanvisningar finns bifogade på följesedeln.

Ange din fastighetsbeteckning på följesedeln samt på alla flaskor. Du får endast lämna in ett prov per fastighet. Lämna in ditt prov senast klockan 11.30.

 • Januari 12/1
 • Februari 9/2
 • Mars 9/3
 • April 6/4
 • Maj 4/5
 • Juni 1/6
 • Juli 13/7
 • Augusti 10/8
 • September 14/ 9 
 • Oktober 12/10
 • November 9 /11
 • December 7/12 

Provtagningsanvisningar

Du bör ta provet efter grundlig vattenomsättning. Detta gäller särskilt om din brunn är nyanlagd eller har stått oanvänd under en längre tid. I nyborrade brunnar bör prov tas efter tre månaders användning, då vattenkvaliteten ofta har stabiliserat sig.

Provet tar du lämpligen från kökskranen eller liknande. Före provtagning bör du rengöra eller avlägsna spolmunstycke eller sil. Provet ska alltid tas på kallvatten. Tänk på att spola vattnet till en jämn temperatur. Du som tar provet ska ha väl rengjorda händer och undvika att beröra flaskans hals eller insida.

Analys av vattnet måste ske inom 12 timmar

Om provet inte omedelbart transporteras till laboratorium ska det förvaras i kylskåp. Provet ska tas så kort tid innan inlämning som möjligt, detta på grund av att analysen måste ske inom 12 timmar.