Kranmärkt

Nu blir Kungsbacka kommun kranmärkt. Det innebär att vi väljer kranvatten istället för köpt flaskvatten. Det blir både billigare och bättre för miljön.

Med kranvatten slipper du transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall. Det gör att en liter kranvatten är

  • minst 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten. Med kranvatten slipper du transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall.
  • minst 250 gånger billigare än flaskvatten. Då har vi ändå räknat på det billigaste literpriset på flaskvatten, köpt i en vanlig matbutik. Kranvattnet är dessutom lokalproducerat och levereras direkt till din kran.

Teknik först ut

I Kungsbacka har vi ett mycket gott och välsmakande dricksvatten från Lygnern och vattenverket på Fjärås bräcka i våra kranar. Kranvatten är hälsosamt och hållbart, både för dig och miljön. Genom kranmärkningen tar vi ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att välja kranvatten.

Förvaltningen för Teknik är först ut med att bli kranmärkt i Kungsbacka kommun i november 2018. Övriga förvaltningar följer efter i den takt de själva bestämmer.

Information

Kranmärkningen innebär att vi sätter upp dekaler och informationsskyltar om att vi är detta. Vi uppmanar medarbetarna att använd ett glas eller vattenflaska och undvika köpt vatten på arbetsplatsen. På kommunen har vi på många arbetsplatser vattenautomater med kylt och kolsyrat kranvatten. När vi bokar konferenser, utbildningar och liknande beställer vi alltid kranvatten istället för flaskvatten.

Kranmärkt innebär inte att det blir förbjudet för enskilda medarbetare att dricka köpt flaskvatten på arbetsplatsen. Om medarbetarna väljer flaskvatten för egna pengar är det deras ensak. Men när vi som kommun gör beställningar i tjänsten ska vi alltid välja kranvatten.

Nationell hållbarhetsmärkning

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten, på initiativ av branschorganisationen Svenskt vatten. Det är inte en certifiering, vilket innebär att vi själva ansvarar för att leva upp till vad det innebär att vara kranmärkt.

Läs mer på kranmärkt.se

Mer information

Sven-Erik Bergström
Specialist hållbarhet
0300-83 40 58
sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se