Lygnern-Fjärås bräcka vattentäkt

Vid Fjärås bräcka finns Kungsbacka kommuns huvudvattentäkt.

Härifrån förser vi ungefär 64 000 kommuninvånare med ett av Sveriges bästa dricksvatten. Vattnet kommer från grundvatten kompletterad med konstgjord infiltration från sjön Lygnern.

Utökat skydd

Från den 1 november 2013 utökades vattenskyddsområdet runt Lygnern-Fjärås bräcka.

Skyltar

Ett vattenskyddsområde innebär inte att området är avspärrat eller förbjudet att vistas i. Men all verksamhet som utgör en risk för vattenkvaliteten är reglerad genom skyddsföreskrifter och om det på något sätt läcker ut farliga ämnen måste man omedelbart larma räddningstjänsten. Oftast finns det skyltar om detta när man kör in i området.