Frågor och svar om bevattningsförbud

Hittar du inte svaret på din fråga nedan, kontakta info@kungsbacka.se eller ring oss på 0300-83 40 00.

När införs bevattningsförbud?

Långa perioder med varmt och torrt väder i kombination med stor vattenförbrukning gör att vattenverket i Fjärås Bräcka ligger nära gränsen till sin maxkapacitet för att producera dricksvatten. Vattentillgången i sjön Lygnern är god, men grundvattennivån i Bräckan riskerar att sjunka om förbrukningen fortsätter att vara hög. Om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi ha marginaler kvar i ledningsnätet. Vid dessa tillfällen inför vi bevattningsförbud som en säkerhetsåtgärd.

När har vi haft bevattningsförbud i Kungsbacka?

På senare år har vi haft bevattningsförbud i Kungsbacka kommun 6 juli - 20 augusti 2018,och ett kortare bevattningsförbud i juni 2008.

Vilket resultat ger ett bevattningsförbud?

Via hemsidan kan du följa utvecklingen. Vi uppdaterar under ett förbud regelbundet hemsidan med ett diagram som visar läget.

Gäller förbudet även för kommunen som vattnar sina blommor och rondeller?

Ja. Vid bevattningsförbud använder vi vatten från Kungsbackaån, och bevattningen under ett förbud är väldigt begränsad, främst i trädpåsar och nyplantering. Vid förbudet 2018 slutade vi att bevattna fotbollsplanerna.

Stängs biltvättarna?

De allra flesta biltvättar återanvänder oftast samma vatten vilket innebär att deras verksamhet inte påverkas av förbudet.

Får man fylla en barnpool?

Förbudet gäller alla sorts pooler oavsett storlek.

Varför får man inte använda slang om jag använder samma mängd vatten som jag skulle göra när jag fyller en kanna?

Vid bevattningsförbud är det alltid förbud att vattna med slang eftersom denna typ av vattning generellt innebär en högre vattenförbrukning än vatten med kanna.

Får man vattna med droppslang?

Förbudet gäller alla typer av slang.

Varför smakar mitt vatten annorlunda?

Vid bevattningsförbud försörjer vi ofta delar av Kungsbacka med vatten från Mölndal. De områden som berörs är Anneberg och Björkris. Åtgärden görs för att minska Kungsbackas uttag av vatten från vattentäkten vid Fjärås Bräcka.  De som får vatten i kranen från Mölndal kan eventuellt uppleva att smaken är lite annorlunda. Vattnets temperatur är en annan faktor som påverkar smaken på vattnet.

Vad händer om man bryter mot förbudet?

Om kommunen ser att en abonnent bryter mot förbudet så kan det bli aktuellt att antingen minska tillflödet eller helt stänga av vattnet stöd av LAV - Lagen om Allmänna Vattentjänster. Men inriktningen är att detta alltid föregås av en dialog med abonnenten. 

Gäller bevattningsförbudet oss med egen brunn?

Nej, förbudet gäller abonnenter med kommunalt vatten, även de som är anslutna till en vattenförening som använder kommunalt vatten.

Vilket ansvar har kommunen för fastighetsägare med egen brunn som får slut på vatten?

Fastighetsägare med egen brunn ansvarar själva för sin vattentillförsel. Fastighetsägare med egen brunn kan vid behov hämta dricksvatten vid några av kommunens tryckstegringsstationer. Dessa finns här. Kommunen ansvarar inte för att fylla på en brunn som sinat.

Vad gäller för golfbanor som vattnar med spridare?

Det är vanligt att golfklubbarna använder vatten från egna dammar.

Kan jag liksom kommunen hämta vatten från ån för att vattna mina växter?

Enstaka vattenkannor är inga problem. Det krävs dock tillstånd eller anmälan för jordbruksbevattning om det inte är uppenbart att inget kan skadas på grund av vattenuttaget. Mer information om vad som gäller finns på Länsstyrelsens hemsida.

Kan man få dispens mot bevattningsförbudet, till exempel om man nyligen gjort en större plantering och vem bestämmer om dispens?

Dispens ges endast i undantagsfall och det görs en bedömning i varje enskilt fall. Förvaltningschef på Teknik ansvarar för frågor om dispens.

Kan kommunen hjälpa lantbrukare som inte har vatten till sina djur?

Generellt finns inte möjlighet till detta men om en krissituation uppstår görs en bedömning i det enskilda fallet.

Har kommunen funderat på att bygga ut sina anläggningar för att pumpa upp grundvatten?

Teknik utreder i dagsläget möjligheterna till att utöka vattenuttaget från Lygnern.

Finns det risk för att dricksvattnet tar slut?

Det finns ingen omedelbar risk för att kommunen inte ska kunna förse sina abonnenter med dricksvatten. Men om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi ha marginaler kvar i ledningsnätet. På längre sikt vill vi inte riskera alltför låga grundvattennivåer. Därför inför vi bevattningsförbud som en säkerhetsåtgärd.

Läs mer om vatten och avlopp i Kungsbacka