Avloppsanläggningar

Det är högre krav på avloppsanläggningar i områden med hög skyddsnivå, än i områden med normal skyddsnivå.

Följande anläggningar är exempel på anläggningar som är godkända i både hög och normal skyddsnivå:

  • Sluten tank för toalett med spolvolym högst 1 l + infiltration, markbädd eller gråvattenfilter för bad-, disk- och tvättvatten. 
  • Torr lösning för toalett + infiltration, markbädd eller gråvattenfilter för bad-, disk- och tvättvatten. 
  • Minireningsverk 
  • Gemensamhetsanläggning 

Inom normal skyddsnivå är även markbädd med fosforfälla/fosforfällning  och infiltration godkända anläggningar för toalett-, bad-, disk- och tvättvatten.

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter. Anläggningen kan vara antingen i form av något av ovanstående alternativ eller en ledning till en kommunal anslutningspunkt.

Om kommunalt avlopp är på gång

Om du ska få kommunalt avlopp inom två år kan du få anlägga en tillfällig lösning där vattnet från vattentoalett, bad, disk och tvätt leds till en sluten tank.

Om du ska få kommunalt avlopp inom tre till fem år kan du i en tillfällig lösning koppla vattentoalett till en sluten tank och bad, disk och tvätt till infiltration, markbädd eller gråvattenfilter. Du ansöker om dessa tillfälliga lösningar genom vanlig ansökningsblankett eller genom vår e-tjänst.