Kompaktfilter/biomoduler

Istället för ett spridningsfilter i en infiltrations­anläggning eller markbädd kan du använda ett kompaktfilter eller biomoduler.

Dessa bryter ner organiskt material och ska också redu­cera smittämnen. Om det är ont om plats på tomten kan kompaktfilter minska bäddarnas yta.

Observera att det inte har klarlagts i någon oberoende svensk mätning hur bra kompakt­filtren renar vattnet. En del fabrikat har dock gjort tester på reningsgraden.