Markbädd

Markbädd är ett alternativ när det inte går att infiltrera. I en markbädd filtreras vattnet i en konstruerad sandbädd. På botten av sandbädden samlas det renade vattnet upp i ett rör och leds till ett vattendrag.

Om du bor inom områden med normal skyddsnivå och vill ansluta en toalett till markbädden måste den kompletteras med fosforavlastning. Det kan göras med kemisk fällning i slamavskiljaren eller genom en passiv fosforfälla som placeras efter markbädden. Då måste markbädden vara tät.

Slamavskiljare

Anläggningen ska alltid kombineras med en slamavskiljare. För spillvatten från toalett, bad, disk och tvätt behövs en testad och godkänd brunn med en våtvolym på minst två kubikmeter, till exempel en trekammarbrunn enligt SS825620.

Slamavskiljaren ska tömmas varje år. Om du inte har någon toalett kopplad till avloppet kan du ha en brunn med en våtvolym på en kubikmeter som töms varje år, till exempel en tvåkammarbrunn. Om du har en större slamavskiljare blir det färre tömningar.