Minireningsverk

Minireningsverk renar vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Ett minireningsverk ska vara testat enligt EN-12566-3 och CE-märkt. 

Ytterligare rening

Oftast krävs ytterligare rening innan vattnet kan ledas tillbaka till naturen. Vissa minireningsverk kräver en separat slamavskiljare och i de flesta fall behövs också ett sista renande steg, ett så kallat efterpoleringssteg. Det kan till exempel vara ett makadamdike, en markbädd, infiltration, en stenkista, UV-lampa eller en rotzonsanläggning. Vad för efterpoleringssteg som passar beror på vilket minireningsverk du har samt var det ligger, till exempel om det finns vattendrag i närheten.

Skötsel och kontroll

Minireningsverk behöver regelbunden skötsel och tillsyn. En besiktningsman måste kontrollera anläggningen minst en gång per år. Driftsjournal som man själv fyller i, kvitto på att fällningskemikalie köpts in och ett protokoll över servicebesök av fackmannamässig firma ska sparas hemma efter att det obligatoriska servicebesöket har gjorts. Alla betalar årsavgiften.