Sluten tank med extremt snålspolande toalett

Vattnet från mycket snålspolande toaletter samlas upp i en sluten tank. Eftersom toaletten bara använder max 1,0 liter vatten vid varje spolning räcker det normalt sett att tömma tanken en till två gånger per år.

En tank för ett hushåll är normalt tre kubikmeter. Toaletten ser ut och används som en vanlig toalett. Vattnet från bad, disk och tvätt renas separat i till exempel infiltration, markbädd eller gråvattenfilter.

Om kommunalt avlopp är på gång

Om du ska få kommunalt avlopp inom fem år kan du få anlägga en tillfällig lösning med sluten tank. Då krävs inte vakuumtoalett.