Torrtoaletter

Torrtoaletter hanterar avfallet på andra sätt än genom att släppa ut avloppsvatten. Exempel på torra lösningar är förbränningstoalett, mulltoa eller urinseparerande torrtoalett.

I en förbränningstoalett förbränns allt avfall och det enda som blir kvar är lite aska. Toaletterna spolas normalt sett inte med vatten utan en påse används vid varje toalettbesök. Påsen ramlar vid spolning ner till förbränningskammaren som finns i toaletten. Förbränningen sker med hjälp av el eller gasol.

I en mulltoa samlas allt avfall i en stor behållare och bryts ner biologiskt. Avfallet rörs om regelbundet för att skynda på nedbrytningen. Mullen komposteras i en tät behållare och står under minst två år. Därefter kan den strös ut på marken.

I en urinseparerande torrtoalett finns ett utlopp för urinen i den främre delen av toaletten. Urinen samlas upp i en urintank. Resten av avfallet samlas upp i en behållare under toaletten. I områden med normal skyddsnivå och när det gäller en mindre mängd urin (till exempel i ett fritidsboende) finns möjligheten att blanda urinen med vatten och använda som gödning för exempelvis rabatter. För att få göra detta behöver du söka tillstånd hos kommunen, se informationsblad nedan. För permanentboende behövs ofta slamtömning.

Vattnet från bad, disk och tvätt renas separat i till exempel infiltration, markbädd eller gråvattenfilter.