Fosforfälla och fosforfällning

En del markbaserade anläggningar kan ha ett extra reningssteg installerat för att förbättra reningen av fosfor.

Fosforfälla

En markbädd kan ha en fosforfälla som ligger efter bädden. Den ska skötas enligt tillverkarens anvisningar och villkor i tillstånd. Ibland har även minireningsverk fosforfälla.

Kontrollera att:

  • Materialet byts enligt tillverkarens anvisning.
  • Vattennivån inte står ovanför in- eller utlopp. Filtret ska dock i normal drift vara vattenfyllt.
  • Det ska inte finnas slam ovanpå fällan.

Fosforfällning

En del anläggningar har fosforfällning. Då pytsar en doseringsenhet i badrummet, vid diskbänken eller i slamavskiljaren ut kemikalier som binder fosforn. Med fosforfällning ökar slammängden i slamavskiljaren.

Kontrollera att:

  • Larmet fungerar.
  • Fällningskemikalier finns och fylls på vid behov.
  • Bäst före-datumet på fällningskemikalierna inte har varit.
  • Slammängden i slamavskiljaren är normal och slamsugning sker tillräckligt ofta.
  • Service eller annan fackmannamässig skötsel sker regelbundet och enligt tillståndet.