Gråvattenfilter

Bad-, disk- och tvättvatten avleds inte alltid till en markbaserad anläggning utan kan ibland renas i prefabricerade så kallade gråvattenfilter.

Kontrollera att:

  • Villkor i tillstånd och leverantörens anvisningar om skötsel följs, inklusive kompostering av filter.
  • Vattenförbrukningen inte överstiger vad anläggningen är dimensionerad för.