Infiltration/markbädd

Kontrollera att:

 • Bilar, traktorer och annat tungt inte belastar ytan.
 • Det inte växer buskar och träd på ytan.
 • Du inte känner en stark avloppslukt.
 • Tänk på att träd har långa rötter som gärna tränger in och förstör spridarledningarna.
 • Ytan i ditt grundvattenrör är minst 1 meter ner från spridarröret hela året.

Din infiltration eller markbädd är ok

 • Spridningsledningarna har luftningsrör som sticker upp cirka 50 cm ovanför marken (vid pumpning finns inte alltid luftningsrör).
 • Uppsamlingsledningarna har också luftningsrör, om din anläggning är en markbädd.
 • Det är torrt och slamfritt i botten på luftningsrören.
 • Det är torrt kring anläggningen och det växer inte träd eller växter med djupgående rötter ovanpå eller kring anläggningen.
 • Det luktar inte skarpt av avlopp.
 • Vattnet är klart, ofärgat och luktfritt i uppsamlingsbrunnen efter markbädden.
 • Grundvattenytan ligger drygt 1 meter under spridningsledningarna, under hela året.

Din infiltration eller markbädd behöver förbättras

 • Det står vatten och/eller slam i luftningsrören.
 • Det växer träd och växter med djupgående rötter ovanpå  eller nära bädden.
 • Det är fuktigt runtomkring anläggningen.

Din infiltration eller markbädd behöver åtgärdas

 • Bädden har tätnat eller ligger i grundvattnet. Detta syns genom hög vattennivå i fördelningsbrunnen och luftningsrören, samt att marken ovanpå bädden är ”svampig”.
 • Bädden är täckt av stora träd vars rötter har trängt in i bädden och spridningsledningarna.
 • Spridningsledningarna i bädden består av tegelrör, betongrör eller dränslang.
 • Det läcker från bädden. Läckande avloppsvatten har en gråvit eller svart färg och luktar illa.