Luftningsrör

Luftningsrören hittar du längst bort på infiltrationen/markbädden. Luftningsrören är slutet på infiltrationsledningarna och bör ligga på samma höjdnivå som dem. Är anläggningen en markbädd finns det luftningsrör även på uppsamlingsledningarna. De finns i så fall närmare fördelningsbrunnen. En luftad anläggning ger en bättre reningsprocess.

Kontrollera att

  • Det inte står vatten eller slam i botten av rören
  • De har ventilerade lock.
  • De inte blir snötäckta under vintern.
  • De är hela.

Om det står vatten i ledningarna är det en allvarlig brist och du behöver ta hjälp från fackkunniga. Tänk på att du kan behöva anmäla vissa åtgärder till Miljö & Hälsoskydd.

Två sätt att kontrollera luftningsrör

  1. Lys med ficklampa – det ska inte finnas vattenblänk eller slam i botten så att det inte blir någon luftning.
  2. Stoppa ned en torr, lång pinne – den ska inte bli blöt.