Minireningsverk

Om din anläggning inte är markbaserad kan du ha ett minireningsverk. Det är en tekniskt avancerad anläggning som bygger på samma reningsprocesser som i ett kommunalt reningsverk. Det finns många olika fabrikat och olika principer för att rena avloppsvattnet.

Kontrollera att

  • Du dokumenterar drift och skötsel, och sparar dokumentationen. 
  • Fällningskemikalier finns och fylls på vid behov.
  • Bäst före-datumet på fällningskemikalierna inte har varit.
  • Samtliga rörliga delar i verket fungerar.
  • Service eller annan fackmannamässig skötsel sker regelbundet och i enlighet med tillståndet.
  • Slammängden inte går över inlopp eller utlopp.
  • Larmet fungerar.
  • Slamsugning sker med föreskrivna intervall och på rätt sätt. Det bör finnas en slamsugningsinstruktion i anslutning till verket.
  • Efter slamsugning – kontrollera att allt fungerar som avsett. 
  • Normalt sett ska ett minireningsverk återfyllas med vatten efter slamsugning.