Pumpbrunn

En del anläggningar har även en pump installerad. Från pumpbrunnen kan pumpning av avloppsvatten ske direkt ut i spridningsledningarna, eller via en fördelningsbrunn.

Kontrollera att:

  • Pumpen går igång vid avsedd vattennivå. 
  • Pumpbrunnen i övrigt är tät och att inget vatten läcker ut eller in. 
  • Volymen vatten som pumpas ut vid varje pumptillslag är anpassad till anläggningens utformning. 
  • Eluttaget är skyddat mot fukt. 
  • Larmet fungerar och indikatorn är placerad där du lätt ser om larmet har gått