Slamavskiljare

Lyft på locket till din slamavskiljare.

Din slamavskiljare är ok

 • Den har minst tre kamrar och rymmer minst 2 kubikmeter om den tar hand om vatten från en vattentoalett.
 • Den har minst två kamrar och rymmer minst 1,1 kubikmeter om den tar hand om vatten från bad, disk och tvätt.
 • Om slamavskiljaren inte uppfyller kraven ovan så finns det dokumentation som visar att slamavskiljaren är godkänd för sitt ändamål, till exempel ett typgodkännande eller en P-märkning.
 • Nyare slamavskiljare ska vara CE-märkta.
 • Den har hela mellanväggar och brunnen är tät mellan ringarna.
 • T-rör eller skärm finns kring utloppet.
 • Avskiljningen i kamrarna fungerar fint. Det finns en slamkaka eller samling av slam i första kammaren och det finns inget eller lite slam i sista kammaren.
 • Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsrörets underkant.
 • Den tar bara emot avloppsvatten, till exempel inget takvatten eller dränvatten.

Din slamavskiljare behöver förbättras

 • Den saknar t-rör eller skärm kring utloppsröret.
 • T-röret är trasigt.
 • Rötter växer in mellan ringarna eller vatten tränger in mellan ringarna.
 • Mellanväggarna är dåliga eller sönder. Detta kan dock medföra att slamavskiljaren behöver bytas ut helt om de inte går att återställa.
 • Vattennivån i slamavskiljaren står över nederkanten av utloppet. Då har den efterföljande reningen satt igen.
 • Vattennivån står under utloppet. Då finns sannolikt en läcka som behöver tätas.

Din slamavskiljare behöver bytas till en ny

 • Den tar hand om vatten från en vattentoalett och har bara en eller två kamrar och rymmer mindre än 2 kubikmeter.
 • Den tar hand om vatten från bad, disk och tvätt och har bara en kammare och rymmer mindre än 1,1 kubikmeter.
 • Den saknar dokumentation, till exempel ett typgodkännande eller en CE-märkning, som visar att den är godkänd för sitt ändamål om ovanstående krav inte är uppfyllda.
 • Den har andra brister, som till exempel att vatten läcker in och trasiga mellanväggar som inte går att laga.

Hur ofta behöver brunnen slamsugas?

 • Du ska slamsuga brunnen minst en gång per år, oavsett användning om du inte fått dispens.
 • Efter slamsugning ska du fylla slamavskiljaren med 2/3-delar vatten för att slammet inte ska åka ut i utloppet. 
 • Titta i slamavskiljaren med jämna mellanrum och beställ en extra slamsugning om slamkakan är så tjock att vattnet lägger sig ovanpå kakan utan att sjunka till botten.
 • När du får fakturan från slamsugningen, kontrollera att ”rätt” brunn har slamsugits.