Löftaån

Miljö & Hälsoskydd har områdesvis gjort tillsyn av enskilda avlopp i Löftaåns avrinningsområde

Våren 2012, område Idala
Antal fastigheter i tillsynen: 178 
Antal besökta: 77 

Hösten 2012, ett område från Stuv till Frillesås
Antal fastigheter i tillsynen: 281
Antal besökta: 124 
Antal förbud: 145 

Hösten 2013, område Gällinge
Antal fastigheter i tillsynen: 160, inkl. 2 minireningsverk 
Antal besökta: 70  
Antal förbud: 105

Våren 2014, område Förlanda 
Antal fastigheter i tillsynen: 288, inkl. 2 minireningsverk
Antal besökta: 163 
Antal förbud: 121 

Om Löftaån

Löftaån är det tredje största vattendraget i Kungsbacka kommun och har ett ungefär 122 kvadratmeter stort avrinningsområde.

I avrinningsområdet finns ett tjugotal sjöar. Skärsjön är speciell, eftersom den är en så kallad kalkreferenssjö. Sjön kalkas inte och på så sätt kan man följa hur pH-värdet utvecklas. Försurningen har gjort Skärsjön fattig på fisk, men det sjuder desto mer av liv längre ner i vattensystemet. Uppströms från fallet i Håfors finns bland annat bäcköring och nedanför kvarnmiljön finns ett bestånd av lax och havsöring som är värt att bevara.

Löftaån har otillfredsställande ekologisk status enligt Vattenmyndighetens klassning. Sedan 1972 har länsstyrelsen tagit prover och sedan 2007 tar Miljö & Hälsoskydd prover i vattendraget. Dessa visar en hög koncentration av fosfor.