Ölmevallabäcken

Hösten 2015 gjorde Miljö & Hälsoskydd tillsyn av enskilda avlopp i Ölmevallabäckens avrinningsområde.

Antal fastigheter i tillsynen: 295
Antal besökta: 108 vanliga avlopp + 15 minireningsverk
Antal förbud: 61 hittills, betydligt fler kommer tillkomma, eftersom efterarbetet inte är klart.

Om Ölmevallabäcken

Ölmevallabäckens avrinningsområde är drygt 25 kvadratkilometer stort. Bäcken mynnar ut i Kungsbackafjorden som tack vare sitt rika växt- och djurliv är ett naturreservat. I de grunda områdena finns ålgräsängar som fungerar som yngelkammare åt olika fiskarter. På större djup finns ofta mjukbottnar där musslor, snäckor, havsborstmaskar och kräftdjur har stor betydelse som föda för bottenlevande fiskar.

Sedan 2007 tar Miljö & Hälsoskydd prover i Ölmevallabäcken. Dessa visar på en mycket hög koncentration av fosfor. Ölmevallabäcken är inte klassad av Vattenmyndigheten, men mynnar i yttre Kungsbackafjorden som har måttlig ekologisk status.