Varren

Hösten 2014 gjorde Miljö & Hälsoskydd tillsyn av enskilda avlopp i Varrens avrinningsområde (Runsås/Vässingsö).

Antal fastigheter i tillsynen: 156 
Antal besökta: 91 

Om Varren

I den södra delen av Onsalahalvön rinner flera mindre vattendrag ut i det havsområdet som kallas Varren. Avrinningsområdet som har sitt utlopp i Varren är 7,52 kvadratkilometer stort.

Längs med kusten som omger Kungsbacka kommun finns det många fina och ekologiskt värdefulla havsvikar. Bland annat så har vi den absoluta majoriteten av Hallands ålgräsängar. Ålgräsängarna fyller en viktig funktion som yngel- och uppväxtmiljö för mängder av marina arter till exempel ål och havsöring.

Varren har måttlig ekologisk status enligt Vattenmyndighetens klassning. Miljö & Hälsoskydd tog prover i Runsåsbäcken under 2010 – 2011. De visade på mycket hög koncentration av fosfor.