Inga stopp i våra avlopp

Varje år orsakar nedspolade föremål flera stopp i våra avloppsledningar och pumpstationer. Spola bara ned det som passerat kroppen plus toapapper.

Det du spolar ner hamnar i en avloppsledning under gatan utanför ditt hus. Ledningen går till en närbelägen pumpstation. Pumpstationens uppgift är att skjuta på flödet i ledningarna till nästa pumpstation och så vidare, tills avloppsvattnet slutligen når reningsverket.

Och det är här det ibland blir problem.

Om du spolar ned våtservetter, tvättlappar, tops, tamponger, hushållspapper, hår och bomull finns det en överhängande risk både att det blir stopp i röret och att pumparna sätts igen.

Och de föremål som tar sig ända till reningsverket måste vi fånga upp på ett rensgaller så att de inte följer med in och stör reningsprocessen. Varje år fraktar bort flera ton skräp som fastnat i våra rensgaller.

Skillnad på papper och papper

Toapappret löses upp i vatten och orsakar inga problem. Hushållspapper och våtservetter löses inte upp utan skapar stopp. Läs mer här.

Vid stopp i ledningar och pumpar får medarbetarna på Avloppsrening rycka ut med specialfordon och att suga upp och transportera stoppet i omgångar till reningsverket. Sådana ingripanden tär på resurserna och är helt onödiga om folk bara kunde spola rätt.

Läs om kakan som skakade Sverige.

Detta kan du göra:

  • Spola bara ned det som passerat kroppen plus toapapper
  • Skaffa en papperskorg i badrummet där du lägger våtservetter, tops, bomull etc.

Det är skitenkelt. Kolla här!

Stora summor

Kommunen har drygt 140 pumpstationer som transporterar avloppsvatten från fastigheter vidare till våra reningsverk. Pumparna är konstruerade för att omhänderta sådant som har passerat kroppen samt toalettpapper, ingenting annat. Främmande föremål ger driftstopp som kan leda till att orenat avloppsvatten rinner ut i naturen eller orsaka översvämningar i anslutna fastigheter. Förutom miljö- och hälsorisker kostar dessa driftsstopp kommunen väldiga summor varje år.

2018 började vi med SMS-utskick till boende i områden där det blir stopp i avloppspumpstationerna, för att uppmärksamma problemet och påminna om att man inte ska slänga något i toan.

Farliga ämnen

Förutom att orsaka stopp kan föremål som snus, cigarettfimpar, miljöfarliga kemikalier, starka rengöringsmedel och överblivna mediciner orsaka stor skada genom att störa processen på reningsverket eller påverka växt- och djurliv negativt då miljöfarliga ämnen når sjöar, vattendrag, hav eller jordbruksmark.

Avloppsreningen i Kungsbacka är certifierad enligt Revaq, ett system för att minska flödet av farliga ämnen in till reningsverket och på så vis skapa en hållbar återföring av växtnäring genom slamspridning på åkermark. Renare vatten in till verken betyder också renare vatten ut i sjöar, vattendrag och hav.

Läs mer om ett fett problem.

Läs mer om det kommunala avloppsledningsnätet

Mer information

Maurice Bourne
Enhetschef Avloppsrening
0300-83 47 02
maurice.bourne@kungsbacka.se