Konstnärsfärger

Kadmium är en giftig tungmetall som bland annat används i konstnärsfärger – kadmiumgult och kadmiumrött. Om kadmium kommer ut i naturen tas det upp av växter och förs sedan vidare till djur och människor.

Du kan hjälpa till att minska utsläppen av kadmium genom att måla med ­färger som inte innehåller det giftiga ämnet.

Kadmium är en giftig tungmetall som kopplats till olika hälsoproblem som cancer, njurbesvär och benskörhet. I naturen kan kadmium orsaka störningar i ekosystemet då det tas upp av växternas rotsystem. Människor får i sig kadmium till stor del via maten och metallen lagras i kroppen under lång tid.

Renas inte i reningsverket

Våra avloppsreningsverk kan inte ta bort kadmium ur avloppsvattnet. Det kadmium som har kommit ned i avloppet hamnar antingen i avloppsslammet eller följer med ut i vattendragen där det är mycket giftigt för vattenlevande organismer.
I Kungsbacka sprider vi det näringsrika slammet från reningsverken på åkermark, och kadmium från avloppet riskerar då att tillföras våra grödor.

Hur kan jag måla grönare?

Konstnärsfärger är en av få kvarvarande kadmiumkällor i vardagen. Genom att välja kadmiumfria färger kan du vara med och förbättra situationen avsevärt och bidra till ett väl fungerande kretslopp. Kadmiumrester som hamnar i avloppsvattnet samlas i det näringsrika slam som bildas i reningsprocessen på reningsverken. Om halterna blir för höga kan inte slammet återanvändas som gödningsmedel på åkermark. Varje gram kadmium räknas!

Kadmiumfria alternativ

Det finns bra kadmiumfria färgalternativ. Färger där det står hue, sub eller imit efter kulörnamnet är helt fria från kadmium. Läs alltid noga på förpackningen för att veta om färgen du köper innehåller kadmium eller inte.
Ett annat bra tips för ett mer miljövänligt måleri är att i första hand välja vattenbaserade färger. På så vis slipper du använda miljö- och hälsofarliga lösningsmedel vid rengöring av dina penslar.

Läs mer i foldern under Dokument nedan.

 • Så rengör du dina penslar

  +
  1. Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dem.
  2. Torka ur penslarna så långt det är möjligt.
  3. Tvätta penslarna i en burk med vatten (lösningsmedel om du använt oljebaserad färg) och torka sedan av dem igen. Lösningsmedel får du aldrig hälla i avloppet, det lämnar du på en återvinningscentral som farligt avfall.
  4. Torka sedan av penslarna på papper igen.
  5. Lämna lösningsmedel, vatten som du tvättat penslarna i, papper, trasor, dukrester, tomma tuber och allt med färg på som farligt avfall på en återvinningscentral.