Aktuella projekt i Anneberg och Älvsåker

Foto: Katarina Strandberg

Anneberg centrum

Aktuellt

Markanvisningstävlingen är klar och Serneke vann tävlingen. Tillsammans med Serneke arbetar kommunen med att ta fram ett samrådsförslag för detaljplan. 

Kommunstyrelsen har beslutat att planområdet ska utökas med tre fastigheter: Alafors 3:3 (KS 2018-10-23 §245) samt fastigheterna Alafors 2:49 och Skårby 22:5 - gamla snickerifabriken (KS 2019-11-26 §281). 

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till ett centrumområde med cirka 400 nya bostäder, centrumlokaler, vård- och omsorgsboende och förskola. Målsättningen är att skapa ett fungerande centrumområde. Det är viktigt att utforma centrumområdet så att tågpendlingen upplevs enklare, säkrare och mer attraktiv för invånarna i hela Anneberg.

Detaljplanen har föregåtts av ett övergripande programarbete. 

Det här ska planläggas

  • Cirka 400 bostäder
  • Vård- och omsorgsboende
  • Förskola
  • Bostad med särskild service (BMSS)
  • Centrumlokaler

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna