Anneberg centrum

Anneberg geoteknik

Vi har 2021 genomfört geotekniska undersökningar inom området för Anneberg Centrum för att kunna förbereda handlingar och projektera för en kommande tillståndsprocess gällande vattenverksamhet. Slutresultatet är tillstånd för att kunna förstärka området för att i framtiden kunna bebygga detaljplan Anneberg Centrum.

De geotekniska undersökningarna pågick under våren/sommaren 2021 och under kommande sex månader kommer vi att ta fram underlag för att hålla samråd med berörda parter och intressenter inför inskickande av en ansökan för vattenverksamhet till mark och miljödomstolen.

Mer information

Projektledare Henrik Åhnbrink 
0300-83 74 28
henrik.ahnbrink@kungsbacka.se