Aktuella projekt i Anneberg och Älvsåker

VA-sanering Kyrkotorp

Kungsbacka kommun VA-sanerar cirka 250 fastigheter i Älvsåker-Kyrkotorp. VA-sanering innebär att enskilda avlopp ersätts med ledningar som leder avloppsvattnet till ett av kommunens reningsverk, och i de flesta fall även att dricksvatten från egen brunn ersätts med kommunalt dricksvatten.

Etapp 4

Upphandlingen av etapp 4 är nu klar och byggnation kommer att påbörjas inom kort. Den 6 februari 2019 höll vi ett informationsmöte för de fastighetsägare som är berörda av utbyggnaden för kommunalt VA. Presentationen från mötet finner du nedan under Dokument.

Etapp 4 omfattar ungefär 150 fastigheter, markerade fastigheter på översikten under Dokument nedan ingår i etapp 4. Beräknad tid för färdigställande 18-22 månader. Fastigheter som ligger i direkt anslutning till området kommer eventuellt att kunna anslutas via avtal.

Kontakta gärna

VA-ingenjör Mikael Fellman
0300-83 46 54
mikael.fellman@kungsbacka.se