Aktuella projekt i Anneberg och Älvsåker

VA-utbyggnad Kyrkotorp

Kungsbacka kommun bygger ut VA till cirka 250 fastigheter i Älvsåker-Kyrkotorp.

Etapp 4

Upphandlingen av etapp 4 är nu klar och byggnation kommer att påbörjas inom kort. Den 6 februari 2019 höll vi ett informationsmöte för de fastighetsägare som är berörda av utbyggnaden för kommunalt VA. Presentationen från mötet finner du nedan under Dokument.

Etapp 4 omfattar ungefär 150 fastigheter, markerade fastigheter på översikten under Dokument nedan ingår i etapp 4. Entreprenaden beräknas att slutföras vecka 23 2021. Samtliga fastigheter som ska anslutas kommer där efter att få information och VA-karta för att kunna ansluta sin fastighet till kommunalt VA.

De fastigheter som kommer att beröras av eventuella ändringar eller som kommer att kunna anslutas tidigare kommer informeras via brev.

Kontakta gärna

Projektledare Joakim Ekberg
0300-83 50 24
joakim.ekberg@kungsbacka.se