Frågor och svar Lerberg

  • Innebär VA-utbyggnaden att gång- och cykelvägar behöver grävas upp?

    +

    Om delar av området blir kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, kan det hända att det finns någon ledningsdragning som behöver kompletteras. Eftersom i stort sett alla fastigheter redan har en avtalsanslutning till VA finns det en god chans att inte behöva gräva upp gatorna oavsett om ledningsnätet övertas eller inte.