Aktuella projekt i Åsa

Åsaberg

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram ett planprogram och arbetet med att ta fram ett förslag pågår. Nästa steg är samråd, där du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Beskrivning

I en förstudie har man tagit reda på de tekniska förutsättningarna för hantering av dagvatten och vägar. En tidig bedömning är att området kan bebyggas med bostäder i form av flerbostadshus och villor.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna