Så här tyckte Åsaborna

Många Åsabor har tyckt till om det förslag på utveckling av Åsa centrum som visades upp i Åsa i december och januari. Vi har gått igenom alla synpunkter och tankar och kommenterat många av dem. Förslaget till planprogram visas upp på Åsa bibliotek under våren 2015 och där kan man se hur synpunkterna har påverkat innehållet.

Kommentarerna är uppdelade efter ämnesområde:

Arkitektur, hushöjder och upplåtelseformer

Gång- och cykelvägar

Biltrafik och parkering

Havet, kusten och campingen

Grönområde utanför Åsa centrum

Idrottshallar och lekplatser

Torget och flytt av bensinstationen

Kommunala och kommersiella verksamheter samt föreningsverksamheter

Dagvatten

Tåg och buss

Drift, underhåll och skötsel

Varför utveckla Åsa centrum?