Tåg och buss

Flera boende i Åsa önskar sig fler tågavgångar från Åsa station. Det finns även önskemål om biljettautomat på stationen och bussar som anpassas bättre till tågtiderna.

"Att alla tågen gör stopp i Åsa - för både av- och påstigningar! Även på helgerna! Dessutom ska tiderna hållas! Bussarna som anknyter stationen ska dessutom vara anpassade till tågets tid."
"Jobba för att öka antalet avgångar med tåget. Nu när stationen är byggd, så ska den väl nyttjas ordentligt. Starkt argument för nyinflyttade att välja Åsa som bostadsort."
"Det som Åsa behöver allra mest är fler avgångar med Öresundstågen in till Göteborg. I dagsläget går det bara ett tåg i timmen och det är alldeles för lite för att pendling ska bli ett verkligt alternativ. Annars hade jag gärna tagit tåget till jobbet!"

Kommentar

Tågstationen är ett viktigt tillskott och kommunen håller med om att det vore önskvärt med fler stopp vid Åsa station. Tågens och bussarnas avgångstider är en regional fråga men kommunen genomför ett aktivt påverkansarbete för att få fler tåg att stanna. Det finns idag biljettautomat på stationen.