Tyck om Åsa

Förslagen på de här sidorna ingick i en utställning som visades i Åsa mellan den 10 december och 8 januari. Alla synpunkter som kom in under dialogen kommer att beaktas och ett förslag till planprogram kommer att visas upp på Åsa bibliotek under våren 2015.

Det här har vi gjort hittills

  • Inledande möten med fastighetsägare i centrum för att kolla intresse och hur de vill utveckla sina fastigheter.
  • Rundvandring tillsammans med ungdomar för att få kunskap om centrum ur ungdomars perspektiv.
  • Dialogmöte med fastighetsägare, företagare och ungdomar.

Utställningen visas på fem olika platser

Du kan också få en överblick av förslaget genom att titta på förslaget till plankarta.

Vad händer sen?

Vi kommer att lyssna på de synpunkter som kommer in under utställningen och använda dem som underlag när vi arbetar fram förslaget till planprogram. Planprogrammet kommer att ställas ut på Åsa bibliotek under 2015. I slutändan är det politikerna som beslutar om planprogrammet.