Norr om magasinet

Här är förslagen för området runt magasinet.
  • På den gamla banvallen söder om skylten föreslås bostäder i form av flerbostadshus i 2-4 våningar. De nya byggnaderna placeras längs med gatan och Åsa villaväg smalnas av. För att skapa en säker och trygg väg förslås gatan kompletteras med ny trottoar och ny belysning. 
  • De boende och verksamma i Åsa har uttryckt önskemål om trygghetsboende, seniorboende, serviceboende, radhus, villor, ungdomsbostäder och studentbostäder. Det har också funnits önskemål om att nybyggnationen ska ha en miljöprofil och att Åsa centrum ska kunna erbjuda ett grönt och energieffektivt boende. 
  • Norr om skylten finns det redan idag verksamheter. Detta område föreslås delvis bevaras och delvis utvecklas med nya verksamheter och bostäder. Verksamhetsbyggnaderna föreslås byggas i 2–4 våningar. Norr om skylten finns även ett obebyggt område som föreslås bebyggas med flerbostadshus.