Restaurangstråket vid glasskiosken

Här är förslagen för området kring restaurangstråket vid glasskiosken.

 

  • Boende och verksamma i Åsa har föreslagit ett större och mer varierat utbud av caféer, restauranger och butiker. Restaurangstråket i anslutning till glasskiosken har stor potential att utvecklas och förstärkas med ny bebyggelse i tre-fyra våningar. Bebyggelsen föreslås innehålla bostäder med verksamheter i bottenvåningen. Bostäderna gör att området befolkas mer över hela dygnet. Restaurangstråket är en viktig punkt och kan därför betonas med något högre byggnader än de en-tre våningar som annars är typiskt för Åsa centrum. 
  • Gång- och cykelvägen som löper utmed hela restaurangstråket föreslås utvecklas på båda sidor för att göra området mer tillgängligt och skapa ett sammanhängande gång- och cykelvägnät. På så sätt upplevs stråket mer som en stadsgata. Parkeringen utmed Varbergsvägen föreslås finnas kvar, men få en tydligare struktur. 
  • Bakom restaurangerna finns stor potential att använda söderläget för att skapa attraktiva ytor till uteserveringar.