Aktuella projekt i Åsa

Buared VA-utbyggnad

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

VA-utbyggnad 804 Buared

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp (VA) till cirka 50 fastigheter i området Buared. Fastigheter i området planeras anslutas till kommunala vattentjänster i enlighet med de långsiktiga behov som finns för respektive fastighet. En förstudie kommer att utvisa vilka fastigheter som ska ingå och vilka vattentjänster de ska erbjudas.

De vattentjänster som finns är kombinationer av: Dricksvatten, Spillvatten (köks- och toalettavlopp), Dagvatten fastighet och Dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd. Informationen på denna sida kommer att hållas uppdaterad under projektet.

Tidplan

Observera att tider är preliminära och kan komma att ändras.

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar 2022
  • Detaljprojektering: Påbörjas 2023
  • Byggstart: beräknas bli under 2025
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1 - 3 år efter byggstart 

Just nu händer detta i förstudien

Möten

Du är välkommen att delta över dator eller telefon på digitalt informationsmöte om förstudie för VA-utbyggnad. Mötet hålls för både VA-utbyggnadsområde Kläppa och Buared, eftersom områdena gränsar till varandra.

Digitalt informationsmöte hålls 2022-01-26 klockan 16:00-18:00. Klicka på länken för att anmäla dig!

Anmäl dig till mötet

Platsbesök

Vi kommer preliminärt att besöka Buared-området 2021-10-01. Det främsta syftet med platsbesöket är att identifiera förutsättningar i området som kan vara avgörande för framtida VA-utbyggnad. Den som vill ge information om problem med dagvatten eller har annan upplysning som berör VA-utbyggnaden är välkommen att möta upp oss under dagen. Mejla ditt telefonnummer och gatuadress till teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se så ringer vi upp när vi är i området.

Frågor och svar

Frågor och svar om VA-utbyggnad

Frågor och svar om 804 Buared LÄNK KOMMER SENARE

Ovan finner du svar på allmänna frågor. Ytterligare frågor kan ställas via nedanstående e-post. Frågorna besvaras i samband med det inbokade mötet, här på internetsidan eller via e-post. 

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.

Kontakt

teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se