Aktuella projekt i Fjärås

Äskatorp Fjärås station

Aktuellt

Detaljplaen blev antagen av byggnadsnämnden 12 december 2019 och beräknas vinna laga kraft den 9 januari 2020. 

Beskrivning

Planområdet utgörs av del av fastigheten Äskatorp 4:19 och är knappt fyra hektar stort. Kungsbacka kommun äger marken. Syftet med planen är att skapa möjligheter för etablering av företag och verksamheter. Med sitt goda transportläge och exponering mot E6 kan det bli ett attraktivt område för etablering. Fler än 40 000 fordon passerar varje dag området vid Äskatorp. Det gör det till ett unikt skyltläge för de företag som etablerar sig men ställer också höga krav på gestaltning av byggnader och området i övrigt.

Det här ska planläggas

  • verksamheter

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna