Aktuella projekt i Fjärås

Må 3:15, bostäder

Aktuellt

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är samråd, där du har möjlighet att tycka till om förslaget. Men först ska detaljplanen för Må 3:13 bli klar.

Beskrivning

Detaljplanen innebär möjlighet att uppföra byggnation med inriktning på särskilt boende och bostäder inom fastigheterna Må 3:15 och Må 3:100.

Det här ska planläggas

  • Särskilt boende
  • Bostäder

Status och dokument

Kontakta gärna