Aktuella projekt i Fjärås

Vallbyvägen GC-väg

Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs väg 934, Vallbyvägen, delen Varbergsvägen-Fjärås.

Gång- och cykelvägen kommer att ansluta till den planerade gång- och cykelvägen längs med Varbergsvägen i väster och till den planerade gång- och cykelvägen vid Gåsevadholmsvägen i öster.

På vägen samsas idag gående, cyklister, bilar och tung trafik om samma utrymme. Gång- och cykelvägen syftar till att förbättra de oskyddade trafikanternas situation längs vägen.

Vägplan

Trafikverket arbetar för närvarande med att ta fram en vägplan med förslag på en ny gång- och cykelväg längs väg 34, Vallbyvägen. Se länk nedan till Trafikverkets hemsida för mer info.

Byggstart

Beräknas till 2022.

Mer information

Projektledare Anders Wallergård
0300-83 89 26
anders.wallergard@kungsbacka.se