Aktuella projekt i Fjärås

Varbergsvägen GC-väg

Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs väg 939, Varbergsvägen, delen Torkelstorpvägen-Hanhals kyrkväg.

Det blir 3,5 kilometer gång- och cykelväg på Varbergsvägens västra sida som knyter ihop befintlig cykelväg förbi Fjärås station med cykelvägen längs Hanhals kyrkväg som leder vidare norrut mot Kungsbacka stad.

Tidplan

Preliminär byggstart 2022.

Mer information

Projektledare Anders Wallergård
0300-83 89 26
anders.wallergard@kungsbacka.se