Aktuella projekt i Frillesås

Rya verksamhetsområde

Aktuellt

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet november 2016. Nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Beskrivning

Kungsbacka kommun har utrett ett antal lämpliga områden för etablering av verksamheter i kommunen. Programområdet ligger öster om Frillesås samhälle, mellan Almedalsvägen och Frillesåsvägen och består idag av en blandning av åker och betesmark på totalt cirka 37 hektar. En del av marken ägs av kommunen, en mindre del är privatägd. 

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2020
  • Granskning, kvartal ett 2021
  • Antagande, kvartal ett 2022

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Det här ska planläggas

  • Verksamheter

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna