Aktuella projekt i Frillesås

Bostället, förskola och bostäder

Fastighet: Frillesås-Rya 2:1

Här planerar vi för ett nytt bostadsområde och förskola med god närhet till Frillesås centrum, skola och kollektivtrafik.

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för bostadsområde i Bostället i Frillesås har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövas möjligheten att uppföra cirka 90 bostäder och en ny förskola strax öster om Frillesås centrum. Detaljplanen möjliggör både för lägenheter i flerbostadshus samt för radhus och kedjehus. Den aktuella fastigheterna har beteckningen Frillesås-Rya 2:1. Planområdet omfattar en yta på cirka 5 hektar.

Här kan du läsa mer om Bostället: Frågor och svar om Bostället

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2021
  • Granskning, kvartal tre 2021
  • Antagande, kvartal fyra 2021

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna