Aktuella projekt i Frillesås

Bostället, förskola och bostäder

Fastighet: Frillesås-Rya 2:1

Här planerar vi för ett nytt bostadsområde och förskola med god närhet till Frillesås centrum, skola och kollektivtrafik.

Aktuellt

Under hösten 2020 inleddes arbetet med att ta fram förslag till detaljplan för bostäder och en ny förskola på del av fastigheten Frillesås-Rya 2:1 i Frillesås. Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen, under samråd och vid granskning.

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövas möjligheten att uppföra cirka 90 bostäder och en ny förskola strax öster om Frillesås centrum. Detaljplanen möjliggör både för lägenheter i flerbostadshus samt för radhus och kedjehus. Den aktuella fastigheterna har beteckningen Frillesås-Rya 2:1. Planområdet omfattar en yta på cirka 5 ha.

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2021
  • Granskning, kvartal tre 2021
  • Antagande, kvartal fyra 2021

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna