Aktuella projekt i Frillesås

Rågelund, bostäder

Fastigheter: Rågelund 1:127 och Sintorp 4:260 och 4:261

Här planerar vi för nytt bostadsområde med god närhet till Frillesås centrum. 

Aktuellt

Under hösten 2020 inleddes arbetet med att ta fram förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Rågelund 1:127 och Sintorp 4:260 och 4:261 i Frillesås. Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen, under samråd och vid granskning.

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövas möjligheten att uppföra bostäder i Frillesås norra del. Antalet bostäder är inte klart än. De aktuella fastigheterna har beteckningen Rågelund 1:127 och Sintorp 4:260 och 4:261. Planområdet omfattar en yta på cirka 7,6 ha.

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2021
  • Granskning, kvartal ett 2022
  • Antagande, kvartal tre 2022

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna